ANGELNIEMEN ANKKURI RY

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

1. YLEISTÄ

Vuosi 2016 on Angelniemen Ankkuri ry:n 70. toimintavuosi. Seuran järjestää juhlavuotena suunnistustapahtumia sekä koululaisille että harrastesuunnistajille. Ankkurikellarissa järjestetään juhlatanssit. Seuran 70-vuotisjuhlaa vietetään seuran joulujuhlan yhteydessä.

Seuran päälaji on suunnistus sekä kilpa- että harrastesuunnistuksena.

Toiminnan tavoitteena on kilpailullinen menestys sekä kotimaassa että ulkomailla. Toimintaan liittyy aktiivinen koulutus-, ohjaus- ja valmennustoiminta.

Seura on saanut Nuoren Suomen Sinettiseura tunnuksen vuonna 2004 ja se on voimassa 2017 saakka.

Toimintavuoden tärkeimmät tapahtumat ovat keväällä järjestettävät Ankkurirastit, ja syksyllä järjestettävä 28. Halikko-viesti ja 4. Lasten juoksu.

2. HALLINTO

Seuran ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous. Vuosikokous valitsee puheenjohtajan joka toinen vuosi ja johtokunnan vuosittain. Johtokunta vastaa seuran toiminnasta ja hallinnosta.

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä, joilla jokaisella on oma toimintasektori vastattavanaan. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta valitsee tarvittavat toimikunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä tehtäviä.

3. TALOUDELLINEN TOIMINTA

Seuran taloudellisesta toiminnasta vastaa johtokunta. Johtokunta valitsee käytännön toimia hoitamaan seuralle taloudenhoitajan ja jäsenistä vastaavan henkilön.

Seuran pääasialliset tulonlähteet ovat suunnistuskilpailujen järjestämisestä muodostuvat tulot, kiinteistöjen vuokratulot, talkootulot, jäsenmaksutulot, yhteistyökumppaneilta saatavat vastikkeet ja erilaisten projektien tuotot.

4. TIEDOTUSTOIMINTA

Tiedottamisen pääasiallinen ja keskeinen kanava on seuran internetkotisivu osoitteessa http://www.angelniemenankkuri.com. Kilpailuista ja niiden järjestämisestä laaditaan tiedotteita alueen lehtiin ja radioon.

Seura ylläpitää tapahtumakalenteria, jota julkaistaan kotisivulla. Tarvittaessa tiedotus tapahtuu myös Salon Seudun Sanomien Urheilussa tapahtuu -palstalla.

Merkkipäiviään viettäviä seuran jäseniä sekä eri yhteisöjä muistetaan huomionosoituksin.

Seura on yhteistyössä alueensa, lähinnä entisen Halikon kunnan alueen, yhdistysten, yhteisöjen, metsästysoikeuden omistajien, maanomistajien ja kaupungin koulujen kanssa.

5. SUUNNISTUSTOIMINTA

Toiminnan päätavoitteena vuoden 2016 aikana ovat sekä kansallisen että kansainvälisen kilpailumenestyksen lisäksi aktiivisen ja laajan nuoriso- ja kuntosuunnistustoiminnan ylläpitäminen sekä seuran toimivien aktiivijäsenten määrän kasvattaminen.

Seuran tavoitteena on kuulua Suomen menestyvien suunnistusseurojen joukkoon niin yksilö- kuin joukkuetasolla.

Seura tarjoaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen kansainvälisen menestyksen tavoitteluun. Seura lähettää joukkueet suurimpiin viestisuunnistustapahtumiin taloudelliset ja toiminnalliset seikat huomioiden.

6. VALMENNUS- JA OHJAAMISTOIMINTA

Seuran harjoitusleirejä järjestetään valmennus-, seniori- ja nuorisotoimikuntien laatimien suunnitelmien perusteella. Liiton valmennusryhmäläisiä tuetaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan heidän osallistuessa Suunnistusliiton valmennusleireille.

Seuran jäsenille järjestetään monipuolisia harjoituksia valmennus- ja nuorisotoimikuntien laatimien ohjelmien mukaan läpi vuoden. Talviaikaan harjoittelu muodostuu yhteislenkeistä, vaelluksista, erilaisista taitoharjoituksista, testijuoksuista sekä monipuolisista saliharjoituksista. Suunnistuskaudella harjoitukset ovat erilaisia taito- ja juoksuharjoituksia. Harjoitukset ovat avoimia kaikille seuran jäsenille. Seura on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa alueen yhteisiä suunnistusharjoituksia.

Seuran nuorisotoimintaan kuuluu 14-vuotiaiden ja nuorempien Nuori Suunta-toiminta, jossa alkeisryhmä toimii Hippo-suunnistuskoulun toimintamallia noudattaen. Lisäksi 16-18-vuotiaille on oma valmennusryhmänsä, joka tekee valmennusyhteistyötä alueen eri lajien erikoisseurojen kanssa.

Nuori Suunta -toiminta on tarkoitettu kaikille suunnistuksesta, harrastus- tai kilpailumuotona, kiinnostuneille lapsille ja nuorille 14-ikävuoteen asti. Toiminta tarjoaa lapsille ja nuorille monipuolisia suunnistusharjoitteita ja liikuntakokemuksia. Suunnistuksellisten asioiden lisäksi harjoituksissa painotetaan tasavertaisuutta, iloisuutta, aktiivisuutta, yhdessä tekemistä sekä luonnon kunnioitusta ja toisten ihmisten huomioon ottamista. Toiminta on ympärivuotista ja harjoittelussa huomioidaan eri taitotasot ja fyysisen kunnon tasot tekemällä harjoituksiin erilaisia ryhmäjakoja. Nuorisotoimikunta järjestää 11-16 –vuotiaiden avoimia alueleirejä 3 kertaa vuodessa Ankkurikellarilla.

Seura järjestää 2015-2017 aikana elämyksellistä perheliikuntaa teemalla “suunnistusta monin silmin”. OPM tukee hanketta 9000€.

Kuntorastitoiminta jatkuu edelleen yhteistyössä Salon Viestin, Salon Vilppaan ja Rasti-Perniön kanssa. Maanantairastien 37. toiminnan vuotta jatketaan samalla konseptilla kuin edellisinä vuosina. Järjestelyvastuu kiertää viikoittain neljän seuran kesken. Tavoitteena on järjestää suunnistusta harrastaville ja lajiin tutustujille laadukkaita tapahtumia hyvissä maastoissa hyvillä kartoilla ja radoilla. Maanantairastit halutaan pitää Salon alueen johtavana kuntosuunnistustapahtumana.

7. KILPAILUJEN JÄRJESTÄMINEN JA KARTOITUSTOIMINTA

Seuran kilpailutoiminnan strategiana on, että järjestetään laadukkaita kilpailuja, joissa tarjotaan hyviä ratoja hyvissä maastoissa hyvillä kartoilla, noudattaen lajisääntöjä, sopimuksia ja ohjeita.

Ankkuri järjestää toimintavuonna seuraavat kilpailut:

  • Ankkurirastit 17.4.2016
  • 28. Halikko-viesti ja 4. Lasten juoksu 22.10.2016
  • Lasten ja nuorten aluekilpailu ja/tai aluemestaruuskilpailu
  • Seuran mestaruuskilpailut

Tekniikkaa, välineitä ja laitteita hankitaan tarpeen mukaan ottaen huomioon seuran taloudellinen tilanne.

Kartoitustoimintaa koordinoi kartta- ja kilpailujen järjestelytoimikunta yhteistoiminnassa johtokunnan kanssa. Seuran karttoja päivitetään ja uusitaan tarpeen mukaisesti.

8. KOULUTUS

Pyritään aktivoimaan seuran jäseniä osallistumaan eritasoisille ohjaaja- ja valmennuskursseille sekä jatkokoulutustilaisuuksiin.

Pyritään järjestämään suunnistuskoulutusta myös seuran ulkopuolisille.

Osallistutaan Varsinais-Suomen Suunnistus ry:n ja Suomen Suunnistusliiton järjestämiin ratamestareiden koulutustilaisuuksiin sekä jatkokoulutuksiin.

9. MUU TOIMINTA

Järjestetään seuran jäsenille tarkoitettuja seurapäiviä Ankkurikellarilla.

Kiinteistö- ja kalustotoimikunta huolehtii seuran kiinteistöistä; Ankkurikellari ja ns. alabaari osoitteessa Kokkilantie 877 ja 879. Seura vuokraa Ankkurikellaria ja alabaari on vuokrattu Angelniemen Kantti Oy:lle kahvila-baari -käyttöön seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Seuran kalustoa; kahta WC-vaunua ja telttakatoksia vuokrataan niitä tarvitseville.

Salossa 2. päivänä marraskuuta 2015

Voimistelu- ja Urheiluseura Angelniemen Ankkuri ry