Opastus

Ankkurirastien kilpailumaasto ja paikoitus on Salaistentien varressa. Paikoitukseen tulee saapua Salaistentien kautta. Kilpailumaaston läpi ei saa ajaa. Noudattakaa näitä annettuja ohjeita:

Etelästä sekä Turun, Helsingin ja Someron suunnasta saapuville

Opastus alkaa 110-tien ja Uhrilähteenkadun risteyksestä. Opastuksen alkupisteen navigointiosoite on Uhrilähteenkatu 1, Salo ja tästä jatketaan pohjoiseen Salaistentielle ja sitä edelleen pohjoiseen.

Turun suunnasta saapuvat voivat navigoida suoraan Salaistentien ja Kuruntien risteykseen ja jatkaa siitä Salaistentietä pohjoiseen. Tämän pisteen navigointiosoite on Salaistentie 345, Salo.

Helsingin ja Someron suunnasta saapuvat eivät saa tulla kilpailukeskukseen Santaojantietä, joka kulkee kilpilumaaston läpi.

Turusta saapuvat eivät saa ajaa kilpailukeskukseen Märynummen kautta Hirvitie / Kivikuja -reittiä, vaan paikoitukseen tulee saapua Salaistentien suunnasta.

Myös paikoituksesta poistettuessa tulee käyttää samoja reittejä.

Pohjoisesta saapuville

Opastus alkaa Salaistentien ja Turilantien risteyksestä. Navigointiosoite Salaistentie 1351, Salo