Kilpailuohjeet - Halikko-viesti

XXXIV HALIKKO-VIESTI JA X LASTEN HALIKKO-JUOKSU

Lauantaina 22.10.2022 Salossa

Kilpailun johtaja: Jarmo Reiman 040-3556 221
Ratamestari:    Vesa Elovaara
Valvoja:      Risto Gustafsson, 0400-471363
Tiedottaja:    Vesa Mäkinen 044-5271697
Tulospalvelu:   Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot

Erillisohjeet koskien Halikko-viestiä

EMIT-LEIMAUS

Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Halikko-viestissä jokaisella joukkueella tuleeolla käytössä joko 15 (eli jokaisella juoksijalla oma kortti) tai 8 EMIT-korttia. Jos joukkue käyttää 8 korttia, käyttävät kahden viimeisen osuuden juoksijat (osuudet 14 ja 15) omaa korttia. Muut osuudet käyttävät loppuja kortteja vuorotellen osuuksittain. EMIT-numerot luetaan osuuksittain sisään järjestelmään lähtöportilla (tuloslaskentateltta). Samaa korttia ei voi käyttää kahdessa eri joukkueessa eikä sekä Halikko-viestissä että Lasten Halikko-juoksussa.

JUOKSUJÄRJESTYS

Juoksujärjestys on ilmoitettava viimeistään perjantaina 21.10.2022 klo 14.00 käyttäen Halikko-viestin kotisivujen ilmoittautumispalvelua. Juoksujärjestykset ilmoitetaan muokkaamalla joukkueiden ilmoittautumisia. Muokkaus-linkki löytyy ilmoittautumisen vahvistussähköpostista. EMIT-numeroita ei tarvitse ilmoittaa, koska ne luetaan järjestelmään sisään vasta kilpailussa lähtöportilla.

Jos joukkueessa on tapahtunut viime hetken juoksujärjestysmuutoksia, kirjataan ne järjestelmään INFOssa klo 10.30 mennessä. Kilpailumateriaali (numerolaput, EMIT-tarkistuslipukkeet, juoksujärjestyslomake sekä mahdolliset vuokrakortit) jaetaan INFOsta seuroittain joukkueille, joiden juoksujärjestys on ilmoitettu. HUOM! Numerolapuissa olevaa viivakooditarraa ei saa poistaa! Numerolappujen kiinnitykseen omat hakaneulat.

Vuokratut EMIT-kortit palautetaan joukkueittain INFOon kilpailun jälkeen. Kadonneesta EMIT-vuokrakortista veloitamme 70 euroa.

OSUUDET JA MATKAT

OSUUS PITUUS  AIKA VAIHTO JUOKSIJAT RAJOITUS KILPASARJA
1   5,4 km  30  11.30   1    D, H-18, H45+
2   5,4 km  35  12.05   3    D, H-16, H50+
3   3,4 km  22  12.27   3    D-16, D50+, H-14, H65+
4   6,3 km  34  13.01   3    vapaa
5   4,2 km  28  13.29   3    D-18, D40+, H-14, H55+
14  7,8 km  40  14.09   1    vapaa
15  5,6 km  34  14.43   1    D

Kuntosarjassa avausosuuden osuusrajoitus on sama kuin kilpasarjassa (D, H-18, H45+), ei muita osuusrajoituksia.

Matkoihin sisältyy viitoitusta 350 metriä. Hajonta kaikilla osuuksilla.

KILPAILUMENETELMÄ

Ensimmäisellä osuudella juoksee yksi suunnistaja, joka lähettää samanaikaisesti toiselle osuudelle kolme suunnistajaa radoille 2A, 2B ja 2C. Emit-järjestelmän ja tulosten oikeellisuuden vuoksi on noudatettava etukäteen ilmoitettua juoksujärjestystä. Rintanumeron on oltava juoksujärjestyksen mukainen. Ratamerkintä löytyy kartan takaa (2A, 2B tai 2C).

Osuuksilla 2-5 juoksee kustakin joukkueesta yhtaikaa kolme suunnistajaa, kukin oman ratansa. Vaihtoon tuleva suunnistaja lähettää matkaan yhden seuraavan osuuden suunnistajista. Osuuden 14 suunnistaja saa lähteä matkaan vasta, kun kaikki kolme osuuden 5 suunnistajaa ovat saapuneet vaihtoon.

LÄHTÖ

Yhteislähtö klo 11.00. EMIT-korttien sisään luku on mahdollista jo ennen Lasten Halikko-juoksun yhteislähtöä. Toisen osuuden juoksijoiden korttien sisään luku alkaa heti yhteislähdön tapahduttua. Ruuhkan välttämiseksi ole ajoissa lähtöportilla.

Kulku lähtöalueelle tapahtuu vain lähtöporttina toimivan tuloslaskentateltan kautta. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisään luennan) kautta, voidaan hylätä. Sisään luvun jälkeen suoritetaan EMIT-korttien nollaus valvotusti (Neljä vilkahdusta osoittaa kortin toimivuuden).

VAIHDOT

Kaikilla osuuksilla on maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailukartta on luovutettava toimitsijalle.

Ensimmäisen osuuden juoksija tuo karttatelineeltä kolme 2-osuuden karttaa vaihtopuomilla odottaville suunnistajille. Toisen osuuden juoksijat katsovat kartan takaa juoksujärjestyksen mukaisen oikean kartan (2A, 2B tai 2C). Tällä tavalla saadaan juoksijoille oikeat osuustulokset.

Osuuksilla 2-5 vaihtoon tuleva kilpailija ottaa karttatelineestä ylimmän seuraavan osuuden oman joukkueensa numerolla varustetun kartan, jatkaa vaihtopuomille ja antaa kartan seuraavalle juoksijalle.

Osuuden 5 kaksi ensimmäistä suunnistajaa ottavat karttatelineestä kartan sijasta värillisen karttakotelon (keltainen ja punainen) ja vievät sen osuuden 14 suunnistajalle. Vasta kolmas osuuden 5 juoksija ottaa karttatelineestä 14-osuuden kartan, vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle, joka luovuttaa värilliset karttakotelot K-pisteessä valvojalle.

Joukkue, joka ottaa väärän kartan, hylätään. Joukkue, jonka 14-osuuden juoksija ei vie värillisiä karttakoteloita K-pisteelle, hylätään. Joukkue, jonka kartan joku toinen on ottanut, saa uuden kartan karttatelineen valvojalta, mutta aikahyvitystä ei anneta. Lähtevän suunnistajan kannattaa aina tarkistaa, että saa oikean kartan! Joukkue on itse vastuussa oikean kartan ottamisesta myös silloin, kun joku joukkueen juoksijoista on kierroksen jäljessä!

Hylätyn joukkueen juoksijat saavat jatkaa normaalisti viestiä, jos joukkue on yli 20 minuuttia kärkijoukkuetta jäljessä. Jos hylätty joukkue on alle 20 minuuttia kärkeä jäljessä, pysäytetään joukkueen suoritus seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään 20 minuuttia.

HUOM! Suorituksensa jälkeen juoksijan on kuljettava ulos vaihtoalueelta EMIT-tarkastuksen kautta.

MAALIINTULO

Joukkueiden järjestyksen määrää maaliviiva. Ankkurit suorittavat maalileimauksen maaliviivan jälkeen, jolloin joukkueelle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Kartta on luovutettava toimitsijalle.

VIIMEISTEN OSUUKSIEN YHTEISLÄHTÖ

Vaihto suljetaan noin klo 15.20, tarkka aika ilmoitetaan kuulutuksella. Yhteislähtö heti vaihdon sulkemisen jälkeen karttatelineeltä. Maali suljetaan klo 17.30.

PARAS SEURA -KILPAILU

Halikko-viestin kilpasarjan 60 parhaalle joukkueelle annetaan pisteitä (60-1). Paras seura -kilpailun voittaja on seura, jonka joukkueet saavat suurimman pistemäärän. Voittajaseura saa yhden joukkueen ilmaisen osallistumisen Halikko-viestiin 2023 (arvo noin 300 €).

Erillisohjeet koskien Lasten Halikko-juoksua

MATKAT

Kilpailumatka on 3,7 km. Matkaan sisältyy 350 metriä viitoitusta. Ihanneaika 24 minuuttia.

LÄHTÖ

Yhteislähtö 10.45. EMIT-korttien sisään luku alkaa lähtöportilta klo 10.20. Kaikkien kilpailijoiden on kuljettava lähtöön lähtöportin kautta.

NUMEROLAPUT JA TARKISTUSLIUSKAT

Kilpailussa käytetään numerolappuja. Numerolaput ja tarkistusliuskat löytyvät Info-teltan vierestä.

MAALIINTULO

Kilpailijoiden sijoituksen määrää maaliviiva. Maaliviivan jälkeen suoritetaan maalileimaus, jolloin juoksijalle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Karttoja ei kerätä pois maalissa.

Huom! Lasten Halikko-juoksun kilpailijat saavat osallistua myös Halikko-viestiin.

Kilpailun yleiset ohjeet

KARTTA

Halikko-viestissä 1:10 000 ja Lasten Halikko-juoksussa 1:7500, käyräväli 5 m, tulostettu 10/2022, kartoitus Vesa Elovaara. Kartan koko on A4. Kartan taakse on painettu joukkueen numero ja osuus. Kartta on muovikotelossa. Lasten Halikko-juoksussa karttoja ei kerätä pois maalissa.

MAASTO

Maastosta löytyy pienipiirteisiä avokallioalueita, nopeakulkuista mäntymetsää sekä hitaampikulkuista talousmetsää, jota on harvennettu tai hakattu viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurimmat korkeuserot 20-25 metriä. Maaston länsiosaa käytetty Ankkurirasteilla 2020.

Huom! Kaikilla radoilla ylitetään itä-länsisuuntainen Santaojantie. Varovaisuutta noudatetava.

PIIKARIKIELTO

Kilpailussa ei saa käyttää piikkareita. Nastarit on sallittu.

RASTIT

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Rasteilla on EMIT-leimasimet. Leimaus on tehtävä niin, että EMIT-tarkistuslipukkeeseen jää jälki leimasimesta. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Myös rastikoodit on painettu rastin järjestysnumeron viereen (esim. 1-31).

Maastossa on rasteja lähekkäin, myös samanlaisissa pisteissä, tarkista koodi huolella.

Huom! Osalla rasteista rastikoodi saattaa olla eri kuin EMIT-koodi eli näytölliseen EMIT-korttiin tulee eri lukema kuin rastikoodi.

VÄLIAJAT JA KILPALIUN SEURANTA

Maastosta saadaan lisäksi väliaikoja. Kilpailukeskuksen screenillä näytetään GPS-seurantaa ja videokuvaa maastosta.

GPS-SEURANTA

GPS-seuranta käytössä Lasten Halikko-juoksussa ja Halikko-viestin osuuksilla 14 ja 15.

Lasten Halikko-juoksussa seuranta on kaikilla kilpailijoilla. GPS-laitteen käyttämisestä on sallittua kieltäytyä.

Halikko-viestissä seurattavat joukkueet ilmoitetaan Halikko-viestin kotisivuilla viimeistään perjantaina 21.10. Järjestäjä voi muuttaa GPS-seurannassa olevia joukkueita viestin aikana.

Kilpailijat saavat GPS-laitteet sisäänluennan yhteydessä. GPS-laite on pidettävä päällä sisäänluvusta siihen asti, kunnes joukkue on luovuttanut GPS-laitteen pois leimantarkistuksen jälkeen. Järjestäjällä on tarjolla GPS-liivejä, mutta järjestäjät suosittelevat omien liivien käyttöä, mikäli sellainen on olemassa. GPS-liivin voi hakea GPS-jakopisteen luota jo etukäteen.

PAIKOITUS

Paikoitus kovapohjaisella alustalla. Matka kilpailukeskukseen 1,3-1,6 km. Etelästä tulevilla mahdollista tyhjentää auto matkustajista kilpailukeskuksen kohdalla. Pois lähtiessä autojen lastaus paikoitusalueella, ei tien varressa. Linja-autot voidaan lastata tien varressa. Linja-auto kutsutaan paikalle, kun kaikki matkustajat ovat palkalla. Ei paikoitusmaksua.

HUOLTO

Kilpailukeskuksessa Pesu, WC ja ensiapu. Näiden sijainti nähtävissä opaskartasta ja opaspaalulta. Maastossa ei juomarasteja.

KARTTOJEN PALAUTUS

Kartat jaetaan seuroittain INFOsta yhteislähdön jälkeen noin kello 15:30 alkaen.

PALKINTOJENJAKO

Lasten Halikko-juoksun palkintojenjako noin klo 11.40. Molempien sarjojen kuusi parasta palkitaan.

Halikko-viestin palkintojenjako alkaen noin klo 15.40. Halikko-viestissä palkitaan kuusi parasta joukkuetta. Kuntosarjassa jaetaan yksi arvontapalkinto.

REITTIHÄRVELI

Reittihärveli käytössä kilpailun jälkeen, käykääpä piirtämässä oma reittinne Halikko-viestin sivuilla.

LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voi tiedustella kilpailun aikana INFOsta ja kilpailun jälkeen puh 0440-220765 (Anu Reiman).

KUNTOSUUNNISTUS

Radat 3,3km (kartta 1:7500) ja 5,0 km (kartta 1:10 000), Kuntosuunnistuksen lähtö klo 11 - 13. Maksu 10 €, alle 16 v. 5 €. Emit-leimaus, vuokrakortti 4 €. Karttojen myynti infossa. Oma erillinen lähtö ja maali kilpailukeskuksen yhteydessä (katso kilpailukeskuskartta), kuntosuunnistajat eivät saa juosta Halikko-viestin maaliin. Myös keskeyttäneiden tulee ilmoittautua suorituksen jälkeen kuntosuunnistuksen maalissa. Kuntosuunnistukseen kukin osallistuu omalla vastuullaan. Rastimääriteet painettu karttoihin, ei erillisiä määritteitä.

KISAKUVAT

Kilpailijoista ja yleisöstä otetaan kuvia, jotka päätyvät täysin oikeuksin tapahtuman järjestäjän vapaaseen käyttöön. Jos haluaa poistaa julkisesta jakelusta kuvan, jossa itse tunnistettavasti esiintyy, voi olla yhteydessä kilpailun järjestäjään.

TUOMARINEUVOSTO

Petri Paukkunen  MS Parma  pj.
Jyrki Kuusisto   SuSi    jäsen
Katri Lindeqvist  PR     jäsen

MUUTA

Angelniemen Ankkurin suunnistusmaastot ovat JATKUVASTI kilpailu- ja harjoituskiellossa, koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita. Harjoittelu niillä tulee tapahtua johdetusti Angelniemen Ankkurin kautta. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Toivomme, ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän ja maanomistajien välistä luottamusta menemällä "omin luvin" ko. maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille, vaikka se jokamiehen oikeudella olisi mahdollista. Tapahtumista tulee sopia etukäteen Angelniemen Ankkurin kanssa. Yhteyshenkilö Matti Mäkinen, matti.makinen(at)angelniemenankkuri.com, puh: 044 - 3362 405. Laadukkaita ja valmiita harjoituspaketteja löytyy kyllä.

HYVÄÄ KILPAILUONNEA, TOIVOTTAA Angelniemen Ankkuri