Angelniemen Ankkuri ry sinetin auditointiraportti

Angelniemen Ankkuri ry on edelleen SINETTISEURA! Näin viestitti Elina jo 26.8.09. Ahkerien seuralaistemme toimilla "Sinetti sai jatkoa kolmeksi vuodeksi". Jotta Angelniemen Ankkuri on edelleen SINETTISEURA kolmen seuraavan vuoden jälkeenkin, vaatiin toimenpiteitä kaikilta seuralaisilta. Saan kuulla palautetta erilaisista asioista kentältä pitkin vuotta. Tämä palaute, kiitos tai kritiikki on tarpeen jotta voimme kehittyä edelleen. Johtokunta käsittelee kentältä tulevia viestejä kokouksissaan ja tarvittaessa niiden välillä. Nyt viestien perusteella näyttää siltä että syksyn aikana on yhteisesti mietittävä Seuran toimintalinja. Johtokunta mietti viime kokouksessaan tähän jo muutamia korjauksia. Valmennustoiminnan linjaukset tulevaisuudessa läpi kaikkien ikäryhmien, sekä vähentyneiden ohjaajien/vetäjien määrän kasvattaminen vaatii asiantuntevaa keskustelua ja linjausta vuoden 2010 toimintasuunnitelmaa silmällä pitäen. Avointa keskustelua ja yhteistä kokoseuran tapaamista odotellen.

Terv. JARI

SINETTIPERUSTEISTA:

Nuori Suomi Sinettiseurat ovat eri lajien nuorisourheilun laatuseuroja, jotka ovat saaneet Nuori Suomi Sinetin tunnustukseksi laadukkaasta nuorisotyöstä. Sinettiseuratoiminnan tavoitteena on seurojen toiminnan laadun varmistaminen ja seurojen kehittämisen tukeminen.

Sinettiseurojen tärkeimmät ominaisuudet ovat oma halu järjestää laadukasta nuorisotoimintaa ja olla mukana sinettiseuratoiminnassa sen arvokkaan sisällön takia. Sinettiseuroissa toiminta on kasvatuksellista ja monipuolista, ohjaajat ovat koulutettuja ja seurassa pidetään huolta jokaisesta lapsesta ja nuoresta.

Sinettiseurajärjestelmässä mukana oleminen tukee ja sitouttaa seuraa kehittämään toimintaansa sinettikriteereiden suunnassa.

Angelniemen Ankkuri on saanut Nuori Suomi Sinettiseura - tunnuksen laadukkaasta nuorisotoiminnasta.

TOIMINNAN TUNNUSMERKKEJÄ OVAT:

- Jokaisesta lapsesta ja nuoresta pidetään hyvää huolta
- Toiminta on monipuolista ja kannustavaa
- Ohjaajat ovat hyvin koulutettuja ha asiansa osaavia
- Seuran pitää hyvää huolta ohjaajista ja valmentajista
- Seurassa on sovittu Pelisäännöistä kaikissa alle 13-vuotiaiden ryhmissä. Pelisäännöt ovat sovittu sekä lasten että vanhempien kanssa.
- Seuralla on toimintalinja
- Seuran nuorisotoiminnan organisoijina toimivat asiansa osaavat henkilöt.

AUDITOINTIRAPORTTI:

*Lajiliitto: Suomen Suunnistusliitto
*Auditointipäivä (pp.kk.vvvv): 25.8.2009
*1 auditoijan nimi: Suvi Pelkonen
2 auditoijan nimi: Anna Pakkanen
*1 auditoijan sähköposti: suvia.pelkonen@luukku.com
2 auditoijan sähköposti: anna.pakkanen@liiku.fi *Seurassa olevien alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten määrä
: 90
*Seurassa toimivien lasten ja nuorten ohjaajien määrä
: 10
ARVIO SINETTIKRITEERIEN TÄYTTYMISESTÄ.
Auditoijan arvio siitä, miten seura täyttää ao. kriteerin.
*Seura on laatinut oman seuratoimintalinjan, josta ilmenee seuran toimintaperiaatteet sekä -tavat toimia.
: riittavasti
*Seuran toiminta on monipuolista.
: hyvin
*Seuran toiminta on kasvatuksellista.
: hyvin
*Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta.
: hyvin
*Seurassa ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.
: hyvin
*Seurassa huolehditaan ohjaajien täydennys-/jatkokoulutuksesta.
: hyvin
*Seurassa kiitetään kaikkia seuratoimihenkilöitä heidän tekemästään arvokkaasta työstä.
: erinomaisesti
*Seuran alle 16-vuotiaiden ryhmässä on sovittu Pelisäännöt sekä lasten että lasten vanhempien kanssa. 16-18 -vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kesken.
: hyvin
*Seurassa on nuorisotoiminnan organisoinnista vastaava henkilö.
: hyvin
*Hyviä asioita, joita seuran toiminnasta halutaan tuoda esille.
: Ohjaajia kiitttäminen ja kannustaminen. Yhteishenki ja yhteinen tavoite kehittää seuran toimintaa ja sen laatua.
*Asioita, joihin seuran tulisi jatkossa kiinnittää huomiota / kehittää.
: Toimintalinjan päivittäminen ja laittaminen nettiin. Nuorten aktivoiminen seuratoimintaan. Pelisäännöt positiiviseen muotoon ja nettiin. Koulutussuunnitelma ohjaajien ja seuratoimijoiden kouluttamiseksi; aikajana mitä milloinkin ja määrittele eri seuratehtävien tehtävien kesto, seuraajan valinta ja tutorointi tehtävään. Harjoitusvaihdot eri lajien kesken (lasten vaihto).
Mikäli seura ei täyttänyt kriteerejä, miten on sovittu jatkettavan:
:
Muita havaintoja seuran toiminnasta:
: Uusi sinetti käyttöön.
*Miten seurassa on huomioitu ympäristöasiat?
: Kartamuovien kierrätys. Varustekierrätys kauden alussa. Kilpailuissa roskien lajittelu. Pelisäännöt. Jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet. Kimppakyydit (kysymällä), bussikuljetukset kauemmaksi. Yhteistyö maanomistajien kanssa.
Seuran terveisiä lajiliittoon / Nuoreen Suomeen:
: Nuorelta Suomelta halutaan ohjeita /infoa nettiin sinetistä; vaikutuksen lisääminen esim. kuntien/kaupunkien seura-avustuksiin -tietouden lisääminen. SSL: Nuorten/lasten vanhempien aktivoiminen seuratoimintaan- ohjaajiksi?.

Jari Rontu - 29.9.2009, 15:39

Uutisarkistoon