Inbjudan till

XXXIV HALIKKO KAVLEN OCH X HALIKKO-LOPPET FÖR BARN

Lördagen den 22 oktober 2022 i Salo

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO KAVLEN:

KLASSER

Tävlingsklass och motionklass.

STRÄCKOR OCH PRELIMINÄRA BANLÄNGDER:

STRÄCKA LÖPARE BANLÄNGD  SVÃ…RIGHET BEGRÄNSNING
1    1    5,5 km   svårt    Dam eller H -18 eller H 45+
2    3    5,5 km   svårt    Dam eller H -16 eller H 50+
3    3    3,5 km   medel    D -16 eller D 50+ eller H -14 eller H 65+
4    3    6,5 km   svårt    Alla
5    3    4,2 km   svårt    D -18 eller D 40+ eller H -14 eller H 55+
14   1    8,0 km   svårt    Alla
15   1    5,5 km   svårt    Dam

Samtliga sträckor är gafflade. I banlängderna ingår 400 meter snitsel.

START: kl. 11.00. Segrande lag beräknas i mål runt kl. 14.15.

LAGSAMMANSÄTTNING I TÄVLINGSKLASS: Varje lag skall innehålla minst fem (5) damer.

LAGSAMMANSÄTTNING I MOTIONKLASS: Första sträcka löpare måste vara dam eller H -18 eller H 45+. Inga andra klassbegränsningar.

TÄVLINGSMETOD: Sträcka 1 genomförs med en (1) löpare som växlar med tre (3) utgående löpare på följande sträcka (2A, 2B och 2C) enligt laguppställning (bokstav A, B eller C är antecknat på kartan). Sträckorna 2 - 5 genomförs som parallell kavle med tre (3) löpare, varje på sin egen sträcka. På dessa sträckor växlar inkommande löpare med en (1) följande sträckas löpare. Damlöparen på sträcka 14 får gå ut, när alla lagets löpare från sträcka 5 har kommit in.

STÄMPLINGSSYSTEM: Emit används som stämplingssystem. Ett lag ska använda minst 8 Emit-brickor/lag eller en Emit-bricka för varje sträcka (15 brickor). Ifall ett lag använder 8 brickor, ges löparna på de två sista sträckorna (str 14 och 15) egna brickor och alla övriga sträckor använder kvarstående brickor i tur och ordning. Obs! Samma brickor kan EJ ANVÄNDAS av två olika lag.

LAGUPPSTÄLLNING: : Laguppställning samt löparnas åldersklass ska lämnas till Irma (FOF:s anmälningsystem) senast fredagen 21 oktober kl 14.00. Numret på Emit-brickan läses in vid ingång till växlingsområdet och därför anmälas inte på förhand.

MOTIONKLASS: Till kombination och motion lag. Inga klassbegränsningar, men samma sträckor och starttid som i Halikkokavlen.

PRISER: Hederspris utdelas till sex bästa lag i kavlen.

"DEN BÄSTA KLUBB"-TÄVLING: 60 bästa lag i tävlingen får poäng (60-1). Klubben med mest poäng vinner titeln. Segrarande klubb får ett gratis lag nästa år.

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO-LOPPET FÖR BARN:

KLASSER: H12 och D13

START: Gemensamstart kl. 10.45.

BANLÄNGD: 3,8 km orienteringbana. Ogafflad.

GÄLLANDE FÖR BÅDA TÄVLINGARNA:

ANMÄLAN: Anmälningar sker via dessa sidor och ska vara oss tillhanda senast söndagen den 16 oktober 2022. Anmälan görs via Irma, som FOF:s anmälningsystem. Emitbrickor hyrs ut av arrangör (4 € / bricka, 32 € / lag). Behovet till hyrbrickor måste meddelas i samband med anmälan till Internet-service.

ANMÄLNINGSAVGIFT: Halikkokavlen 300 €/lag. Halikko-loppet för barn 12 €/löpare.

Anmälnings avgift samt övriga avgift betalas vid anmälning till Angelniemen Ankkuris bankgiro: SWIFT/BIC OKOYFIHH, Andelsbanken Halikko, IBAN-nummer FI07 5410 5010 0010 08. Betalning måste ha gjorts för att få ut klubbkuvert.

OBS: Egna säkerhetsnålar till nummerlapparna!

SAMLING: Från korsningen av väg 110 och Uhrilähtenkatu och från korsningen av Salaistentie och Turilantie, körtid från båda 10 min.

PARKERING: Från parkering till TC 1300-1600 meter. Ingen parkeringavgift.

KARTA: 1:10 000 och i Halikko-loppet för barn 1:7 500, ekvidistans 5 m. Ritad 10/2022 av Vesa Elovaara.

DUSCH: Varmdusch utomhus.

ÖPPNA BANOR: Banor 3 km och 5,5 km. Karta 1:10 000 / 5 m.

FUNKTIONÄRER: Tävlingsledare: Jarmo Reiman, banläggare: Vesa Elovaara, speakers: Antti Reiman (finska) & Johan Balck (svenska)

VÄLKOMNA - ANGELNIEMEN ANKKURI