Tävlingsterräng och gamla kartor

Kartprover

Tävlingskarta från Halikkokavlen 1996

Ankkurirastit 2020 (den sydligaste delen används i Halikkokavlen)