Kilpailuohjeet - Halikko-viesti

XXXV HALIKKO-VIESTI JA XI LASTEN HALIKKO-JUOKSU

Lauantaina 21.10.2023 Salossa

Kilpailun johtaja: Jarmo Reiman 040-3556 221
Ratamestari:    Tuomo Mäkelä
Valvoja:      Risto Gustafsson, 0400-471363
Tulospalvelu:   Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot

Erillisohjeet koskien Halikko-viestiä

EMIT-LEIMAUS

Kilpailussa käytetään EMIT-leimausjärjestelmää. Halikko-viestissä jokaisella joukkueella tulee olla käytössä joko 15 (eli jokaisella juoksijalla oma kortti) tai 8 EMIT-korttia. Jos joukkue käyttää 8 korttia, käyttävät kahden viimeisen osuuden juoksijat (osuudet 14 ja 15) omaa korttia. Muut osuudet käyttävät loppuja kortteja vuorotellen osuuksittain. EMIT-numerot luetaan osuuksittain sisään järjestelmään lähtöportilla (tuloslaskentateltta). Samaa korttia ei voi käyttää kahdessa eri joukkueessa eikä sekä Halikko-viestissä että Lasten Halikko-juoksussa.

JUOKSUJÄRJESTYS

Juoksujärjestys on ilmoitettava viimeistään perjantaina 20.10.2023 klo 18.00 Suunnistusliiton IRMA-palveluun. EMIT-numeroita ei tarvitse ilmoittaa, koska ne luetaan järjestelmään sisään vasta kilpailussa lähtöportilla.

Jos joukkueessa on tapahtunut viime hetken juoksujärjestysmuutoksia, kirjataan ne järjestelmään INFOssa klo 10.30 mennessä. Kilpailumateriaali (numerolaput, EMIT-tarkistuslipukkeet, juoksujärjestyslomake sekä mahdolliset vuokrakortit) jaetaan INFOsta seuroittain joukkueille, joiden juoksujärjestys on ilmoitettu. HUOM! Numerolapuissa olevaa viivakooditarraa ei saa poistaa! Numerolappujen kiinnitykseen omat hakaneulat.

Vuokratut EMIT-kortit palautetaan joukkueittain INFOon kilpailun jälkeen. Kadonneesta EMIT-vuokrakortista veloitamme 70 euroa.

OSUUDET JA MATKAT

OSUUS PITUUS  AIKA VAIHTO JUOKSIJAT RAJOITUS KILPASARJA
1   5,1 km  30  11.30   1    D, H-18, H45+
2   4,6 km  32  12.02   3    D, H-16, H50+
3   2,9 km  22  12.24   3    D-16, D50+, H-14, H65+
4   4,2 km  32  12.56   3    D-18, D40+, H-14, H55+
5   6,0 km  35  13.31   3    vapaa
14  5,0 km  34  14.05   1    D
15  7,1 km  38  14.43   1    vapaa

Kuntosarjassa avausosuuden osuusrajoitus on sama kuin kilpasarjassa (D, H-18, H45+), ei muita osuusrajoituksia.

Matkoihin sisältyy viitoitusta 300-350 metriä. Hajonta kaikilla osuuksilla.

KILPAILUMENETELMÄ

Ensimmäisellä osuudella juoksee yksi suunnistaja, joka lähettää samanaikaisesti toiselle osuudelle kolme suunnistajaa radoille 2A, 2B ja 2C. Emit-järjestelmän ja tulosten oikeellisuuden vuoksi on noudatettava etukäteen ilmoitettua juoksujärjestystä. Rintanumeron on oltava juoksujärjestyksen mukainen. Ratamerkintä löytyy kartan takaa (2A, 2B tai 2C).

Osuuksilla 2-5 juoksee kustakin joukkueesta yhtaikaa kolme suunnistajaa, kukin oman ratansa. Vaihtoon tuleva suunnistaja lähettää matkaan yhden seuraavan osuuden suunnistajista. Osuuden 14 suunnistaja saa lähteä matkaan vasta, kun kaikki kolme osuuden 5 suunnistajaa ovat saapuneet vaihtoon.

LÄHTÖ

Yhteislähtö klo 11.00. EMIT-korttien sisäänluku on mahdollista jo ennen Lasten Halikko-juoksun yhteislähtöä. Toisen osuuden juoksijoiden korttien sisäänluku alkaa heti yhteislähdön tapahduttua. Ruuhkan välttämiseksi ole ajoissa lähtöportilla.

Kulku lähtöalueelle tapahtuu vain lähtöporttina toimivan tuloslaskentateltan kautta. Kilpailija joka jättää kulkematta lähtöportin (sisäänluennan) kautta, voidaan hylätä. Sisäänluvun jälkeen suoritetaan EMIT-korttien nollaus valvotusti (Neljä vilkahdusta osoittaa kortin toimivuuden).

VAIHDOT

Kaikilla osuuksilla on maalileimaus. Maalileimauksen jälkeen kilpailukartta on luovutettava toimitsijalle.

Ensimmäisen osuuden juoksija tuo karttatelineeltä kolme 2-osuuden karttaa vaihtopuomilla odottaville suunnistajille. Toisen osuuden juoksijat katsovat kartan takaa juoksujärjestyksen mukaisen oikean kartan (2A, 2B tai 2C). Tällä tavalla saadaan juoksijoille oikeat osuustulokset.

Osuuksilla 2-5 vaihtoon tuleva kilpailija ottaa karttatelineestä ylimmän seuraavan osuuden oman joukkueensa numerolla varustetun kartan, jatkaa vaihtopuomille ja antaa kartan seuraavalle juoksijalle.

Osuuden 5 kaksi ensimmäistä suunnistajaa ottavat karttatelineestä kartan sijasta värillisen karttakotelon (keltainen ja punainen) ja vievät sen osuuden 14 suunnistajalle. Vasta kolmas osuuden 5 juoksija ottaa karttatelineestä 14-osuuden kartan, vie sen vaihtopuomilla odottavalle suunnistajalle. Osuuden 14 suunnistajan tulee luovuttaa värilliset karttakotelon K-viitoituksen varrella olevalle valvojalle.

Väärän kartan ottanut joukkue hylätään. Joukkue, jonka kartan joku toinen on ottanut, saa uuden kartan karttatelineen valvojalta, mutta aikahyvitystä ei anneta. Lähtevän suunnistajan kannattaa aina tarkistaa, että saa oikean kartan! Joukkue on itse vastuussa oikean kartan ottamisesta myös silloin, kun joku joukkueen juoksijoista on kierroksen jäljessä!

Hylätyn joukkueen juoksijat saavat jatkaa normaalisti viestiä, jos joukkue on yli 20 minuuttia kärkijoukkuetta jäljessä. Jos hylätty joukkue on alle 20 minuuttia kärkeä jäljessä, pysäytetään joukkueen suoritus seuraavassa vaihdossa siten, että ero johtavaan joukkueeseen on vähintään 20 minuuttia.

HUOM! Suorituksensa jälkeen juoksijan on kuljettava ulos vaihtoalueelta EMIT-tarkastuksen kautta.

Vaihtoalueelle on pääsy vain lähtevillä kilpailijoilla. Huoltoa saa suorittaa vaihtoalueen ulkopuolielta viitoitusnauhojen yli.

MAALIINTULO

Joukkueiden järjestyksen määrää maaliviiva. Ankkurit suorittavat maalileimauksen maaliviivan jälkeen, jolloin joukkueelle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Kartta on luovutettava toimitsijalle.

VIIMEISTEN OSUUKSIEN YHTEISLÄHTÖ

Vaihto suljetaan noin klo 15.20, tarkka aika ilmoitetaan kuulutuksella. Yhteislähtö heti vaihdon sulkemisen jälkeen karttatelineeltä. Maali suljetaan klo 17.30.

Erillisohjeet koskien Lasten Halikko-juoksua

MATKAT

Kilpailumatka on 3,8 km. Matkaan sisältyy 350 metriä viitoitusta. Ihanneaika 25 minuuttia.

LÄHTÖ

Yhteislähtö 10.45. EMIT-korttien sisään luku alkaa lähtöportilta klo 10.20. Kaikkien kilpailijoiden on kuljettava lähtöön lähtöportin kautta.

NUMEROLAPUT JA TARKISTUSLIUSKAT

Kilpailussa käytetään numerolappuja. Numerolaput ja tarkistusliuskat löytyvät Info-teltan vierestä. Ei irrallisia rastimääritteitä.

MAALIINTULO

Kilpailijoiden sijoituksen määrää maaliviiva. Maaliviivan jälkeen suoritetaan maalileimaus, jolloin juoksijalle kirjautuu loppuaika. Kirikamppailuissa maalituomari ratkaisee paremmuuden maaliviivalta ja ajat korjataan maaliviivan järjestyksen mukaiseksi leimausjärjestyksestä riippumatta. Karttoja ei kerätä pois maalissa.

Huom! Lasten Halikko-juoksun kilpailijat saavat osallistua myös Halikko-viestiin.

TIEN YLITYS

Kilpailijat ylittävät kilpailukeskukseen johtavan tien. Kohdassa on lyhyt, pakollinen viitoitus edeltävältä rastilta tien yli. Viitoitus on merkitty rastimääritteisiin, mutta se on niin lyhyt, ettei se näy ratapainatuksessa.

Tie on pääosin muilta osiltaan merkitty kielletyn reitin ratamerkinnällä.

Kilpailun yleiset ohjeet

KARTTA

Lasten Halikko-juoksussa ja Halikko-viestin 3. osuudella 1:7500. Muilla Halikko-viestin osuuksilla 1:10 000. Käyräväli 5 m, tulostettu 10/2023, ensikartoitus Ari Salonen, ajantasaistus Vesa Elovaara. Kartan koko on A4. Kartta on muovikotelossa. Lasten Halikko-juoksussa karttoja ei kerätä pois maalissa.

MAASTO

Kilpailumaasto koostuu pääosin loivapiirteisistä mäkialueista. Useiden mäkialueiden päällystät ovat metsäisiä, mutta kuitenkin kulkukelpoisuudeltaan erittäin hyviä. Maastoalueen keskellä oleva Roviomäki on harvoja alueen jyrkkäpiirteisiä mäkiä. Kilpailualueen laidalla on Laukasuo, jonka reuna-alueiden läpi useat radat kulkevat.

Pääosa kilpailumaastosta on isoa, hyväkulkuista metsää. Kilpailualueen reunoilta löytyy myös hakkuita ja taimikoita, joiden kulkukelpoisuudesta kartta antaa hyvän kuvan. Maastoalueen halkoo muutama metsäautotie ja polkuja kartalla on vain vähän. Maastosta löytyy runsaasti karttaan merkitsemättömiä eläinten polkuja sekä yksittäisiä heikkoja metsäkoneiden uria.

Kilpailumaasto on osa vuoden 2018 SM-erikoispitkän maastoa ja osa maastosta oli myös käytössä vuoden 2019 Ankkurirasteilla.

RASTIT

Rastit on merkitty maastoon oranssi-valkoisin rastilipuin. Rasteilla on EMIT-leimasimet. Leimaus on tehtävä niin, että EMIT-tarkistuslipukkeeseen jää jälki leimasimesta. Rastinmääritteet on painettu karttaan. Myös rastikoodit on painettu rastin järjestysnumeron viereen (esim. 1-31).

Maastossa on rasteja lähekkäin, tarkista koodi huolella. Kilpailussa käytetään ristiratoja, joten pidä huolta, että kierrät rastit oikeassa järjestyksessä.

Huom! Osalla rasteista rastikoodi saattaa olla eri kuin EMIT-koodi eli näytölliseen EMIT-korttiin tulee eri lukema kuin rastikoodi.

GPS-SEURANTA

GPS-seuranta käytössä Lasten Halikko-juoksussa ja Halikko-viestin osuuksilla 3, 5, 14 ja 15.

Lasten Halikko-juoksussa seuranta on kaikilla kilpailijoilla. GPS-laitteen käyttämisestä on sallittua kieltäytyä.

Halikko-viestissä seurattavat joukkueet ilmoitetaan Halikko-viestin kotisivuilla viimeistään perjantaina 20.10. Järjestäjä voi muuttaa GPS-seurannassa olevia joukkueita viestin aikana. GPS-laitteesta kieltäytyminen johtaa hylkäykseen.

Kilpailijat saavat GPS-laitteet sisäänluennan yhteydessä. GPS-laite on pidettävä päällä sisäänluvusta siihen asti, kunnes joukkue on luovuttanut GPS-laitteen pois leimantarkistuksen jälkeen. Järjestäjällä on tarjolla GPS-liivejä, mutta järjestäjät suosittelevat omien liivien käyttöä, mikäli sellainen on olemassa. GPS-liivin voi hakea GPS-jakopisteen luota jo etukäteen.

YLEISÖRASTI

Halikko-viestin osuudet 1, 2, 5, 14 ja 15 käyvät kilpailukeskuksessa olevalla yleisörastilla.

Lasten Halikko-juoksu ylittää lännen suunnasta kilpailukeskukseen tulevan tien noin 200 metriä kilpailukeskuksesta länteen. Kärki ohittaa paikan noin klo 11.00. Tien ylitykseen saa mennä seuraamaan kilpailua, myös maaston puolelle viitoituksen länsipuolelle.

VÄLIAJAT JA KILPAILUN SEURANTA

Kilpailukeskuksen screenillä näytetään GPS-seurantaa ja videokuvaa maastosta. Vielä maastoon lähtemättömät kilpailijat saavat vapaasti seurata live-lähetystä. Lasten Halikko-juoksun GPS-seuranta avataan heti kilpailun alettua vapaasti seurattavaksi myös GPS-seurannan nettisovelluksen kautta. Halikko-viestin GPS-seurannat tulevat julkisiksi viestin kärkijoukkueiden ankkureiden päästyä maastoon.

OMIEN GPS-LAITTEIDEN KÄYTTÖ

Ilman karttanäyttöä olevan tallentavan GPS-laitteen käyttö on sallittua. Tallennettua GPS-tietoa ei saa käyttää kilpailusuoritusten edistämiseksi. Halikko-viestistä tallennetun reittidatan saa ladata Internet-palveluihin sen jälkeen kun linkit GPS-seurantaan ovat tulleet julkisiksi, kuitenkin viimeistään viimeisten osuuksien yhteislähdön tapahduttua. Lasten Halikko-juoksussa GPS-datan käyttöön kilpailusuorituksen jälkeen ei liity rajoituksia.

PAIKOITUS

Paikoitus pellolla ja läheisten metsäteiden tienvarsilla. Matka kilpailukeskukseen 600-1600 metriä. Ei paikoitusmaksua.

Osasta paikoitusta kilpailijat ohjataan kilpailukeskukseen kaakon suunnasta pääosin vanhaa linjan pohjaa pitkin. Tämä reitti ei ole käytössä Lasten Halikko-juoksun aikaan n. klo 10.45-11.45. Tarvittaessa autoille pääsee teitä pitkin kiertäen.

Paikoituspellolla olevan ladon luota on varustekuljetus kilpailukeskukseen. Kuljetus on ensisijassa tarkoitettu seuravarusteille kuten teltoille. Purkupaikka kilpailukeskuksessa ennen kauppoja olevan kyttäyskopin luona.

Tarkempi kuvaus paikoitusjärjestelyistä ja saapumisesta kilpailukeskukseen.

HUOLTO

Kilpailukeskuksessa pesu, WC ja ensiapu. Näiden sijainti nähtävissä opaskartasta ja opaspaalulta. Maastossa ei juomarasteja.

KARTTOJEN PALAUTUS

Kartat jaetaan seuroittain INFOsta yhteislähdön jälkeen noin kello 15:30 alkaen.

PALKINTOJENJAKO

Lasten Halikko-juoksun palkintojenjako noin klo 11.40. Molempien sarjojen kuusi parasta palkitaan.

Halikko-viestin palkintojenjako alkaen noin klo 15.40. Kilpasarjassa palkitaan kuusi parasta joukkuetta. Kuntosarjassa jaetaan yksi arvontapalkinto.

REITTIHÄRVELI JA LIVELOX

Reittihärveli ja Livelox käytössä kilpailun jälkeen, käykääpä piirtämässä oma reittinne Halikko-viestin sivuilla.

LÖYTÖTAVARAT

Löytötavaroita voi tiedustella kilpailun aikana INFOsta ja kilpailun jälkeen puh 0440-220765 (Anu Reiman).

KUNTOSUUNNISTUS

Radat 3,0 km (kartta 1:7500) ja 5,2 km (kartta 1:10 000), Kuntosuunnistuksen lähtö klo 11.30 - 13.30. Maksu 10 €, alle 16 v. 5 €. Emit-leimaus, vuokrakortti 4 €. Karttojen myynti infossa. Oma erillinen lähtö ja maali noin 400 metriä opaspaalulta (katso kilpailukeskuskartta), kuntosuunnistajat eivät saa juosta Halikko-viestin maaliin. Myös keskeyttäneiden tulee ilmoittautua suorituksen jälkeen kuntosuunnistuksen maalissa. Kuntosuunnistukseen kukin osallistuu omalla vastuullaan. Rastimääriteet painettu karttoihin, ei erillisiä määritteitä.

KISAKUVAT

Kilpailijoista ja yleisöstä otetaan kuvia, jotka päätyvät täysin oikeuksin tapahtuman järjestäjän vapaaseen käyttöön. Jos haluaa poistaa julkisesta jakelusta kuvan, jossa itse tunnistettavasti esiintyy, voi olla yhteydessä kilpailun järjestäjään.

TUOMARINEUVOSTO

Jani Riissanen   Espoon Akilles pj.
Sanna Paukkunen  MS Parma    jäsen
Jyrki Nieminen   LHR      jäsen

MUUTA

Angelniemen Ankkurin suunnistusmaastot ovat JATKUVASTI kilpailu- ja harjoituskiellossa, koska kaikissa maastoissa on kiellettyjä alueita. Harjoittelu niillä tulee tapahtua johdetusti Angelniemen Ankkurin kautta. Näin olemme sopineet maanomistajien ja metsästysseurojen kanssa. Toivomme, ettei kukaan yksittäinenkään suunnistaja rikkoisi meidän ja maanomistajien välistä luottamusta menemällä "omin luvin" ko. maastoihin ja mahdollisesti kielletyille alueille, vaikka se jokamiehen oikeudella olisi mahdollista. Tapahtumista tulee sopia etukäteen Angelniemen Ankkurin kanssa. Yhteyshenkilö Matti Mäkinen, matti.makinen(at)angelniemenankkuri.com, puh: 044 - 3362 405. Laadukkaita ja valmiita harjoituspaketteja löytyy kyllä.

HYVÄÄ KILPAILUONNEA, TOIVOTTAA Angelniemen Ankkuri