PRELIMINÄR TÄVLINGS-PM

XXXV HALIKKOKAVLEN OCH XI HALIKKO-LOPPET FÖR BARN

Lördagen den 21 oktober 2023 i Salo

Tävlingsledare: Jarmo Reiman 040-3556 221
Banläggare: Tuomo Mäkelä
Kotrollant: Risto Gustafsson, 0400-471363
Datasystem: Risto Kivinen, Result Fellows - Tuloshemmot

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKOKAVLEN

EMIT-SYSTEM

Varje lag måste använda antingen 15 (varje löpare har en egen bricka) eller 8 EMIT- brickor. Samma bricka kan ej användas av två olika lag. Om man använder 8 brickor, måste löparna för sträckorna 14 och 15 använda egna brickor och alla övriga sträckor använder de kvarstående brickorna i tur och ordning. Nummer av EMIT-bricka läses in i systemet vid startporten, där deltagaren går in i växlingsområdet. Löpare som går inte via startporten (Emit-inläsning) kan diskvalificeras.

LAGUPPSTÄLLNING OCH LAGPÅSE

Löpordning anmäls senast fredagen den 20.10.2023 kl. 18.00. Löpordning anmäls genom att ändra din änmälan. Ändra-länken finns i bekräftelsemeddelande. Nummer av EMIT-kort sänds ej, eftersom de läses in i resultatbetjäningssystemet på tävlingsplatsen, när deltagare går in i växlingsområdet.

Lagändring kan läsas in i systemet i INFO på tävlingsdagen senast kl 10.30. Lagpåse med nummerlappar, EMIT-brickornas back-up lappar, hyrbrickor och PM delas ut vid INFO åt de lag, som lämnat in sin löpordning. OBS! Streckkodanteckning på bröstnumret får man inte ta bort. OBS! Varje lag måste ha egna säkerhetsnålar. Hyrda EMIT-brickor måste lämnas tillbaka lagvis efter tävlingen vid INFO. Hyrd, borttappad EMIT-bricka debiteras med 70 €.

STRÄCKOR OCH BANLÄNGDER

STR. LÄNGD   TID VÄXEL  LÖPARE BEGRÄNSNING I TÄVLINGSKLASS
1   5,1 km  30  11.30   1   D, H-18, H45+
2   4,6 km  32  12.02   3   D, H-16, H50+
3   2,9 km  22  12.24   3   D-16, D50+, H-14, H65+
4   4,2 km  32  12.56   3   D-18, D40+, H-14, H55+
5   6,0 km  35  13.31   3   ALLA
14  5,0 km  34  14.05   1   D
15  7,1 km  38  14.43   1   ALLA

För lag i motionsklass ska första sträckans löpare följa begränsningarna för sträckan (D, H-18, H45+), i övrigt har motionsklassen inga begränsningar

I banlängderna ingår snitsel 300-350 meter. Samtliga sträckor är gafflade.

TÄVLINGSMETOD

På sträcka 1 springer en deltagare per lag. Denna skickar i väg samtidigt tre löpare på andra sträckan till banorna 2A, 2B ja 2C. Varje lag bör följa efter på förhand anmäld löpordning enligt bröstnummer för att få rätta resultat. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan.

På sträckorna 2-5 springer samtidigt tre löpare per lag, var och en sin egen bana. Inkommande löpare skickar iväg en löpare på följande sträcka. Löpare på sträcka 14 skall vänta tills alla tre löpare på sträcka 5 har kommit in till växling.

START

Gemensam start sker kl. 11.00. Inläsning av EMIT-nummer och streckkoden börjar redan före start av Halikko-loppet för barn. Strax efter startskottet börjar inläsning till löpare av sträcka 2. Kom i tid på platsen för att minska trängseln. Efter inläsning nollar man EMIT-brickan vid kontrollanten. (Fyra blinkar = brickan fungerar). Gå till växlingsområdet bara genom tältet, som fungerar som startport.

VÄXLING

Målstämpling för alla sträckor. Efter målstämpling lämnas kartan i en sopsäck. Första sträckans löpare tar tre kartor från kartplanket och överlämnar dem vid växlingbommen till löparna på sträcka 2. För att löparna skall få de rätta sträcktiderna bör kartorna fördelas enligt den inlämnade löpordning. Bankoderna (2A, 2B och 2C) är tryckta på baksidan av kartan. Om sträcktiderna och löparna inte överensstämmer med varandra på resultattavlan, anmäl rätta ordningen till INFO.

På sträckor 2-5 tar inkommande löpare från kartplanket den översta kartan märkt med lagets nummer, fortsätter till växlingsbommen och överlämnar kartan till nästa lagmedlem.

När sträcka 5 växlar, tar de två första löparna ett färgat (rött och gult) kartfodral från kartplanket och ger det till 14:e sträckans löpare. Den tredje löparen växlar med kartan. Förfärgade kartfodralen lämnas till kontrollanten på väg till startpunkten.

Lag, vars 14:e löpare inte för de färgade kartfodralen till kontrollanten i startpunkten, diskvalificeras. Lag, som drabbats av att något annat lag tagit kartan, får en ny karta av funktionärer vid kartplanket, men får ej någon tidskompensation. Kontrollera alltid, att kartans lagnummer och sträcka är riktig. Löpare ansvarar för att växla med rätt karta. Se upp för kartvarvning. Detta riskeras t.ex. när första löparen från str 4 kommer in för växling innan den sista löparen på str 3 har växlat. Löparen på str 4 ska då växla med första kartan på str 5 (5A), alltså inte med den översta på kartplanket.

De diskvalificerade lagen kan fortsätta tävlingen normalt, om de är över 20 min efter täten. Om lag är mindre än 20 min efter täten, fördröjs följande växling tills skillnaden är minst 20 min.

Tillgång till växlingområde bara för utgående löpare.

MÅLLINJE

Det är mållinjen, som avgör ordningen i slutresultaten på sträcka 15. Målstämpling sker efter mållinjen. Om det är jämn kamp in till mållinjen, avgör måldomare saken på mållinjen oberoende av stämplingsordning. Kartan lämnas till funktionären. Efter att ha växlat eller gått i mål fortsätter löparen till utgångsporten vid växlingsfållan, där avläsning av EMIT-brickan sker. Gå ut från växlingsfållan endast genom denna port.

OMSTART

Växlingen stängs ca. kl 15.20 Omstarten sker vid kartplanket ca. 15.25. Målet stängs kl 17.30.

SKILDA DIREKTIV FÖR HALIKKO-LOPPET FÖR BARN

BANLÄNGD

Banlängd är 3,8 km inklusive 350 meter snitsel. Idealtid 25 minuter.

START

Gemensam start kl 10.45. Inläsning av EMIT-nummer och streckkoden från nummerlappen börjar kl 10.20 vid porten till startområde.

NUMMERLAPPOR OCH EMIT-KONTROLLAPPEN

Alla löpare användar nummerlappor. Nummerlappor finns vid INFO.

MÅLLINJE

Det är mållinjen, som avgör ordningen av löpare. Målstämpling sker efter mållinjen. Om det är jämn kamp in till mållinjen, avgör måldomare saken på mållinjen oberoende av stämplingsordning. Deltagande får behålla sina kartor efter målgång.

Obs! Deltagarna i Halikko-loppet för barn få också delta i Halikkokavlen.

VÄG ÖVERGÅNG

Löparen övergår vägen. Där är kort och obligatorisk snitsel från föregående kontrol över vägen. Snitsel har markerats till kontrolbeskrivningar, men det är så kort att det har inte ritats till kartan.

Resten av vägen är förbjudet område och det har markerats också på kartan.

ALLMÄNNA DIREKTIV FÖR TÄVLINGARNA

KARTA

Karta i skala 1:10 000, ekvidistans 5 m, 1:7500 i barn tävlingen och tredje sträckan av Halikkokavlen. Färgutskrift, färdigställd i oktober 2023. Initial kartläggning av Ari Salonen, uppdatering Vesa Elovaara. Kartans storlek är A4. Kartan är i plastfodral.

TERRÄNG

Tävlingsterräng består av måttlig kuperrad backeområden. Framkomlighet är största delen bra. Det finns några plantskog- och hyggeområden, men kartan ger bra bilden av dem. Det finns några skogsbilvägar i tävlingsområden, men bara få stigar. I terrängen finns några djurstigar och gamla skogmaskinspår, vilka är inte i kartan.

KONTROLLER

Kontroller är försedda med orange-vita skärmar och EMIT-kontrollenheter. Man måste stämpla vid kontrollpukten så, att EMIT-kontrollappen blir hålmerkad av metallpiggen i enheten. Det finns testkontroll på TC. Där kan man testa EMIT- brickan och praktisera stämplingen. Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Kodsiffra är påtryckt kartan också vid kontrollringen efter numret, t.ex. 5 - 47. Kontrollera kodsiffran noga, eftersom det i vissa områden sitter kontroller mycket nära varandra.

Obs! Det finns kontroller, där koden är annan än Emit-koden. Då syns en annan kod på en display-Emit än på kontrollen.

GPS

GPS-spårning används i Halikkoloppet samt på sträckorna 3, 5, 14 och 15 i Halikkokavlen.

I Halikkoloppet har alla tävlande GPS. Det är möjligt att neka till GPS-uppföljning.

Vilka lag som ska erhålla GPS i Halikkostafetten meddelas på Halikkostafettens hemsida senast fredag 20.10. Arrangören kan ändra de GPS-spårade lagen under stafetten.

Tävlande kommer att få GPS-enheter vid incheckningen. GPS-enheten ska bäras av löparen från incheckningen tills laget har lämnat bort GPS-enheten efter stämpelkontrollen. Arrangören erbjuder GPS-västar, men löparna får även använda sin egen GPS-väst.

PUBLIKKONTROLL

Sträckor 1,2,5,14 och 15 passerar publikkontrol närä TC.

Barnens bana övergår vägen 200 m före TC. Täten övergår vägen ca. klocka 11:00. Det är tilllåtet för publik titta på löparen där.

MELLANTIDER OCH TÄVLINGENS UPPFÖLJNING

Arrangörer visar GPS-uppföljning och videon från terrängen från screen I TC. Alla får fritt följa live-sänding, också före sitt eget lopp.

ANVÄNDNING AV EGNA GPS-APPARAT

Sparat GPS-information får inte användas att förbättra sin egen tävlingsprestation. Man får ladda sit banadata till internet efter arrangörers GPS- uppföljning har kommit öppen efter omstart.

SERVICE

På tävlingscentrum finns dusch, WC och Fösta hjälpen. Se infopolen eller karta över TC på anslagstavlan. Det finns inga vätskekontroller i skogen.

KARTUTLÄMNING

Efter omstarten delas kartor från INFO kl 15:30.

PRISUTDELNING

Prisutdelning i Halikko loppet för barn ca. kl 11.40. De sex bästa löparna per klass prisbelönas.

Prisutdelning i Halikkokavlen sker ca. kl 15.40. De sex bästa lagen prisbelönas.

RUTTHÄRVELN OCH LIVELOX

Vi använder Rutthärveln och Livelox. Genom denna tjänst var och en kan rita sitt eget vägval via nätet. Titta på Halikkokavlens hemsida.

ÖPPNA KLASSER

Två banor 3,0 km (1:7500) och 5,2 km (1:10000). Starttid mellan klockan 11.30 - 13.30. Kartor säljs I Infon. Pris 10 € och 5 € under 16 år. Emit stämpling. Emit hyra 4 €. Kartförsäljning I Info. Eget start och mål. Alla startade måste anmäla sig också I mål.

BILDER

Man tar bilder om tävlaren och public, vilka arrangörer använder fritt tex. i sina websidor. Om du vill ta bort bilden var man kan identifiera dig, kontakta arrangörer.

JURY

Jani Riissanen   Espoon Akilles ordförande
Sanna Paukkunen  MS Parma    jurymedlem
Jyrki Nieminen   LHR      jurymedlem

ANNAT

Bussen tillbaka till Åbo avgår ca. kl 17.00.

LYCKA TILL, önskar Angelniemen Ankkuri