Tävlingsområde och gammal karta

Utdrag från kartan över SM-långdistans från 2018